featured

Virtuelni privatni serveri

VPS je metod softverske podele fizičkog servera na veći broj servera, gde se svaki deo ponaša kao zasebna mašina, koja ima svoj operativni sistem i može se odvojeno restartovati. Sve mašine imaju garantovanu brzinu procesora i memorije.

Kliknite ovde da biste se prijavili za virtuelni server.

Šta dobijate sa VPS-om?

 • Neograničeni pristup serveru.
 • Sami birate operativni sistem – Linux ili Windows.
 • Redudantnu gigabitnu mrežu.
 • Jednostavan menadžment interfejs, API.
 • Fiksnu IP adresu.
 • Mogućnost neprekidnog unapređenja performansi. Na Vaš zahtev,povećaćemo CPU, memoriju, protok.
 • Garantovane performanse.
 • Potpunu kontrolu sadržaja.
Zašto VPS?
 • Potpuni root pristup.
 • Imate slobodu da instalirate softver/skripte koji želite.
 • Konfigurišite nalog po sopstvenim potrebama, baš kako želite.
 • Sigurnost. Okruženje je odvojeno, i vaš; nalog ne vidi ni jedan VPS nalog na serveru. Na taj način, zaštićeni ste od drugih domena na serveru, koji mogu da ugrožavaju server ili da preterano zauzimaju resurse.
 • Samo svoj mail i baza.
 • Imati VPS nalog je kao da imate dedicated server.
 • VPS je dobar balans između potpune kontrole i malog budžeta.
Najčešće primene VPS-a
 • storage
 • backup
 • web hosting
 • blog 
 • mail, webmail 
 • testiranje web aplikacija 
 • forum 
 • game server ....
Prednost u odnosu na dedicated servere
Cena je mnogo pristupačnija nego kod namenskih servera:
 • Nema troškova hardvera.
 • Nema troškova softvera.
 • Podela troškova komunikacionih linija.

Cenovnik

Mini Midi Maxi Mega
Setup besplatan besplatan besplatan besplatan
Mesečna cena 4.750,00 6.650,00 9.500,00 13.300,00
Šestomesečna 4.275,00* 5.985,00* 8.550,00* 11.970,00*
Godišnje 4.037,50* 5.652,50* 8.075,00* 11.305,00*
Instalacija OS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

* Cene su izražene na mesečnom nivou. Za pravna lica cene su date bez pdv-a, za fizička lica sa pdv-om.

Cenovnik dodatnih usluga

HD (10GB x n) 10 GB = 1.000,00
RAM (256 MB x n) 256 MB = 1.5 00,00
Backup mount 5.000,00 / sat
Restore VPS 5.000,00
Dodatni protok 100 GB min x n 100 GB = 2.500,00
Čuvanje dnevnog backupa 7 dana 2.000,00
Čuvanje dnevnog backupa 30 dana 4.000,00

* Cene su izražene za pravna lica bez pdv-a, za fizička lica sa pdv-om.

Karakteristike paketa

Mini Midi Maxi Mega
CPU 1 1 1 2
HD (GB) 20 GB 60 GB 100 GB 150 GB
RAM (GB) 1 GB 1 GB 1,5 GB 2 GB
IP adresa 1 1 2 2
Web pristup
Root pristup
Power control
Dnevni backup
Satni backup
Operativni sistem (po izboru) win/lin win/lin win/lin win/lin
Mesečni saobraćaj 50GB 100GB 200GB 400GB